Polityka Prywatności

Polityka prywatności Ochrona danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Relax S.C. z siedzibą ul.Kolonia 3 67-410 Sława.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarsko-turystycznych. Celem przetwarzania tych danych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług na życzenie Gościa.

Hotel informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży wystawieniem faktury VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Hotelem jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.

Ponadto dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Hotelu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona żywotnych interesów jak również usprawiedliwiony cel administratora.

Dane osobowe Gościa mogą być również przetwarzane w związku z dobrowolnie podanymi preferencjami dotyczącymi pobytu lub świadczonych usług. Zakres przetwarzania danych osobowych może obejmować dane wrażliwe jak preferencje żywieniowe czy informacje o stanie zdrowia, przy czym dane mogą być podawane wyłącznie dla zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest usprawiedliwiony cel administratora.

W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Hotel przetwarza dane osobowe w celu kierowania informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa.

Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne;
firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej;
firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej;
firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego  w sytuacji zaistnienia roszczeń cywilnoprawnych.

Dane osobowe:

pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później,
pozyskane na podstawie zgody  będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte chyba ,  że z uwagi na szczególną okoliczność (np. wypadek) konieczne będzie przechowywanie nagrania z monitoringu przez okres dłuższy.

Hotel informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem.

Gość ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych zostało naruszone.

W przypadku zarezerwowania noclegu w Hotelu za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do Hotelu przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu . O dokładnym źródle, z którego Hotel pozyskał dane osobowe Gościa można uzyskać informacje w Recepcji.

© 2024: Relaks Wieleń | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress